top of page

En utställning av Ebba Lindberg & Fanny Felicia Svanberg

TING

Name, Title

59267310_2377544169149431_79821208747885

"I vår utställning ville vi, som utomstående, välja ut ett antal föremål ur Västerbottens museums samlingar och presentera dem

- inte utifrån det kulturhistoriska sammanhang de kommer ur, utan utifrån deras fysiska uttryck.

Vad händer med de kulturhistoriska föremålen när de presenteras bara som de är i sig själva, för sin form och sitt visuella uttryck?"

extra2 copy.jpg

ur: Utställningsmanus

"Vår ambition har varit att vårt utställningskoncept ska vara trovärdigt och genomförbart

i verkligheten. På grund av det, valde vi att utgå från ett existerande utställningsrum på Västerbottens museum: hall 1, som ligger i

anslutning till museets café."

ur: Utställningsmanus

Branschutbildningen för museer och kulturarv, 180 hp

About the programe:

The education give students knowledge in exhibition theory, museum pedagogy, ethnological methods, project management and communication. Cultural analysis and research in the field is an integral part of the education.

link to programe's info page (SWEDISH)
 

umu_logo.jpg
densvartaon.jpg
bottom of page